Utvecklande förtrolighet

utvecklande_fortrolighet.pdf
Utvecklande förtrolighet beskriver i två uttrycksfulla ord vad som borde vara det viktigaste innehållet i all psykiatrisk vård. Clarence Crafoord, som ägnat en stor del av sitt liv åt att plädera för det förtroliga samtalet och år att ge psykoterapin en central plats i psykiatrin, tidigare har böckerna En bok om borderline (1986) och den möjliga och omöjliga psykiatrin (1987) utvecklat detta synsätt. Iden föreliggande volymen vänder han sig direkt till psykiatrins gräsrötter, skötarna, de som tillbringar mest tid med svårt störda patienter. Han ger här på ett initierat och medryckande sätt ett klarare innehåll åt kontaktmannaskapet. Boken hämtar inspiration från litteratur och annan konstnärlig verksamhet och den levandegör tankarna med talrika exempel. Den kan tjäna både som inspiration och lärobok för psykiatrins svåraste uppgift, att verka för utveckling och förtrolighet i vården. Clarence Crafoord är verksam som lärare vid Stockholms läns landstings Psykoterapiinstitut. Han är därtill privatpraktiserande psykoanalytiker och på flera håll i Sverige anlitas handledare och föreläsare.
  • Utgiven: 2010-09
  • Förlag: Natur Kultur Digital
  • Författare: Clarence Crafoord
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789127122482
drfrankryan.org 2018